www.thaisowsk.com : ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย


ท่านผู้การ ธนากร ได้สนทนาธรรม กับ
พระอาจารย์หงษ์ ตามสมควรแก่ธรรม
ในงาน เปิดธรรมที่ถูกปิด อุดรธานี
เมื่อ 10 มิถุนายน 2558

ค่ายกฤษณ์สิวะราได้นำพลทหารอบรมพุทธวจนะ
ทุกๆ เดือน ตลอดปี


ศาลาริมน้ำเอนกประสงค์ ที่รับอาคันตุกะ
ที่สนใจสนทนาธรรมพุทธวจน


ที่พิจารณาอาหาร ภิกขุ-สามเณร
กำลังฟังการอ่านพระสูตรพุทธวจนะ ก่อนฉันมีศรัทธาบวชศึกษาพุทธวจน คำสอนจากพระโอฐษ์ตามอริยวินัยกิจวัตรประจำวันของ ภิกขุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมฟังธรรม อ่านพระสูตร พุทธวจน จากภิกขุ ทุกๆ วัน
ก่อนพิจารณาอาหาร


งานประจำปีสวดมนต์ข้ามปี
วัดโพนธาราม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
นิมนต์พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส
ให้อานาปานสติเจริญสมาธิภาวนา พุทธวจน
เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๑ มกราคม ๒๕๕๘อบรมพุทธวจนอาเซี่ยนสองฝั่งโขง
(วังสวนกล้วย - แขวงสุวรรณเขต )
ณ วัดหนองเม็ก แขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว
หลักสูตร สองวัน สามคืน
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
บรรพชาเป็นสามเณร -อุปสมบทเป็นภิกขุ
ความเป็นสามเณรที่ถูกต้องตามอริยวินัย
ก่อนที่จะบวชเป็นภิกขุ
อาศรมที่วิเวกของภิกขุ
วังสวนกล้วย

น้ำตกบริเวณหน้าวัด
ช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ๗ ถึง เดือน ๑๑ชวนน้องท่องพุทธวจน


 
 คณะผุ้บริหารและพนักงาน บ.ทีที แอนด์ ที จำกัด (สกลนคร )
ถวายสังฆทานและฟังธรรมพุทธวจน
เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ทำบุญปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่
บ้านญาติธรรมพุทธวจน โยมนวล ในจังหวัดสกลนคร
เมื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วันที่
23 กันยายน 2557
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วยประมวลภาพ การฝึกอบรม
ตามหลักสูตรพุทธวจน
ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
บริษัท อึ้งกุยเฮง สกลนคร จำนวน 50 คน
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2557
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วยประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
วิทยาลัยพยาบาลนครพนม
ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 57
พิธิปลงศพ โยมพี่สาว 73 ปี

พระครูสุวรรณศีลวงศ์
(พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส)

พร้อม คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา
วังสวนกล้วย ได้สาธยายธรรมให้โยมพี่ฟังทุกๆ วัน
ขณะที่ยังป่วยอยู่ ก็เกิดอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์
วันที่สอง คือที่ใบหน้าของโยมพี่ จะมีความผ่องใสเต็มใบหน้า
ใครที่มาเยี่ยมเยียนแต่ละวัน ก็ว่าแปลก ทำไมที่ใบหน้า
มีความผ่องใส สดใส ตลอดจนถึงวันดับจิต
แม้ประมาณ 12 วันนั้น ไม่ได้รับประทานอาหารเลย
จนดับจิตไป ตามที่ท่านได้เห็นภาพนี้
และในงานศพ ได้มีการบรรยายธรรมพุทธวจนะ
ในงานเผาศพ ตามที่เห็นภาพ ในงานเผาศพ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ประมวลภาพงานทอดกฐิน
พุทธวจนวังสวนกล้วย
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2557


 

 

 

การอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เมื่อ 1 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สนทนาธรรม - ฝากข้อความได้ที่นี่