www.thaisowsk.com : ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย
 

กลุ่มแม่บ้านเมตตาธรรมจังหวัดสกลนคร
ทำบุญวันเข้าพรรษา ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมวังสวนกล้วยฯ
จำนวน ๓๐๐ คน
เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

สนทนาธรรม - ฝากข้อความได้ที่นี่