www.thaisowsk.com : ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วย

ท่านผู้การ ธนากร ได้สนทนาธรรม กับ
พระอาจารย์หงษ์ ตามสมควรแก่ธรรม
ในงาน เปิดธรรมที่ถูกปิด อุดรธานี
เมื่อ 10 มิถุนายน 2558

ค่ายกฤษณ์สิวะราได้นำพลทหารอบรมพุทธวจนะ
ทุกๆ เดือน ตลอดปี


ศาลาริมน้ำเอนกประสงค์ ที่รับอาคันตุกะ
ที่สนใจสนทนาธรรมพุทธวจน


ที่พิจารณาอาหาร ภิกขุ-สามเณร
กำลังฟังการอ่านพระสูตรพุทธวจนะ ก่อนฉันมีศรัทธาบวชศึกษาพุทธวจน คำสอนจากพระโอฐษ์ตามอริยวินัยกิจวัตรประจำวันของ ภิกขุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมฟังธรรม อ่านพระสูตร พุทธวจน จากภิกขุ ทุกๆ วัน
ก่อนพิจารณาอาหาร


งานประจำปีสวดมนต์ข้ามปี
วัดโพนธาราม อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
นิมนต์พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส
ให้อานาปานสติเจริญสมาธิภาวนา พุทธวจน
เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๑ มกราคม ๒๕๕๘อบรมพุทธวจนอาเซี่ยนสองฝั่งโขง
(วังสวนกล้วย - แขวงสุวรรณเขต )
ณ วัดหนองเม็ก แขวงสุวรรณเขต สปป.ลาว
หลักสูตร สองวัน สามคืน
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
บรรพชาเป็นสามเณร -อุปสมบทเป็นภิกขุ
ความเป็นสามเณรที่ถูกต้องตามอริยวินัย
ก่อนที่จะบวชเป็นภิกขุภิกขุสงฆ์ สามเณร จำพรรษาในอาวาสนี้
วังสวนกล้วย ปี ๒๕๕๘


น้ำตกบริเวณหน้าวัด
ช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ๗ ถึง เดือน ๑๑

 

*/*************************************************************


โรงเรียนเมืองสกลนคร
อบรมโครงการยุวฑูตพุทธวจน ช่วงปิดเทอม
บวชสามเณร อุบาสิกา นร. จำนวน 40 กว่าคน เป็นเวลา 10 วัน
ระหว่าง 9-19 ตุลาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*********************************************************************


ชวนน้องท่องพุทธวจน


 
 

 


พระอาจารย์หงษ์ พระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา
ฟังธรรมพุทธวจน บรรยายโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสติผโล
ที่โรงเรียน โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
เมื่อ ‎21 ‎ตุลาคม ‎2558


ประกาศธรรมรัตนะ 5 ที่วัดโพธิ์ศรี บ้านโคกสว่าง
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งานศพเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
โดย พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส
เมื่อ 27 กันยายน 2558

เทศบาลตำเลิงนกทา จังหวัดยโสธรจำนวน 200 คน
เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ญาติ โยม ทำบุญเข้าพรรษา
วังสวนกล้วยปี 2558

กลุ่มแม่บ้านเมตตาธรรมจังหวัดสกลนคร
ทำบุญวันเข้าพรรษา ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

การอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
เมื่อ 1 มิถุนายน 2558

คณะผุ้บริหารและพนักงาน บ.ทีที แอนด์ ที จำกัด (สกลนคร )
ถวายสังฆทานและฟังธรรมพุทธวจน
เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ทำบุญปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่
บ้านญาติธรรมพุทธวจน โยมนวล ในจังหวัดสกลนคร
เมื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
พิธิปลงศพ โยมพี่สาว 73 ปี

พระครูสุวรรณศีลวงศ์
(พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส)

พร้อม คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา
วังสวนกล้วย ได้สาธยายธรรมให้โยมพี่ฟังทุกๆ วัน
ขณะที่ยังป่วยอยู่
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557


 

 

 


สนทนาธรรม - ฝากข้อความได้ที่นี่