ค่ายกฤษณ์สิวะราได้นำพลทหารอบรมพุทธวจนะ
ทุกๆ เดือน ตลอดปี

ศาลาริมน้ำเอนกประสงค์ ที่รับอาคันตุกะ
ที่สนใจสนทนาธรรมพุทธวจน

ที่พิจารณาอาหาร ภิกขุ-สามเณร
กำลังฟังการอ่านพระสูตรพุทธวจนะ ก่อนฉัน

มีศรัทธาบวชศึกษาพุทธวจน คำสอนจากพระโอฐษ์ตามอริยวินัย


อาศรมที่วิเวกของภิกขุ
วังสวนกล้วย

น้ำตกบริเวณหน้าวัด
ช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ๗ ถึง เดือน ๑๑

 
ชวนน้องท่องพุทธวจน
ทำบุญปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่
บ้านญาติธรรมพุทธวจน โยมนวล ในจังหวัดสกลนคร
เมื่อ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘
ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
วันที่
23 กันยายน 2557
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วยประมวลภาพ การฝึกอบรม
ตามหลักสูตรพุทธวจน
ประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
บริษัท อึ้งกุยเฮง สกลนคร จำนวน 50 คน
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2557
ณ ศุนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวังสวนกล้วยประมวลภาพ การอบรมหลักสูตรพุทธวจน
วิทยาลัยพยาบาลนครพนม
ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ค. 57
พิธิปลงศพ โยมพี่สาว 73 ปี

พระครูสุวรรณศีลวงศ์
(พระอาจารย์หงษ์ อริยวังโส)

พร้อม คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา
วังสวนกล้วย ได้สาธยายธรรมให้โยมพี่ฟังทุกๆ วัน
ขณะที่ยังป่วยอยู่ ก็เกิดอนุสาสนีย์ปาฏิหาริย์
วันที่สอง คือที่ใบหน้าของโยมพี่ จะมีความผ่องใสเต็มใบหน้า
ใครที่มาเยี่ยมเยียนแต่ละวัน ก็ว่าแปลก ทำไมที่ใบหน้า
มีความผ่องใส สดใส ตลอดจนถึงวันดับจิต
แม้ประมาณ 12 วันนั้น ไม่ได้รับประทานอาหารเลย
จนดับจิตไป ตามที่ท่านได้เห็นภาพนี้
และในงานศพ ได้มีการบรรยายธรรมพุทธวจนะ
ในงานเผาศพ ตามที่เห็นภาพ ในงานเผาศพ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ประมวลภาพงานทอดกฐิน
พุทธวจนวังสวนกล้วย
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2557


 

 

 

 

คณะผุ้บริหารและพนักงาน บ.ทีที แอนด์ ที จำกัด (สกลนคร )
ถวายสังฆทานและฟังธรรมพุทธวจน
เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘