ประมวลภาพ การฝึกอบรม ตามหลักศุตรพุทธวจน ศูนย์ปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วังสวนกล้วย บ้านนาล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lens plus saline solution
Http://www.free-counter-plus.com