ประมวลภาพ การฝึกอบรม
ตามหลักสูตรพุทธวจน

 

ประมวลภาพพิธีบวช
ภันเตปัญญา
เมื่อ 28 มิถุนายน 2557
พุทธวจนสถาบัน ศูนย์เผยแผ่ส่วนอิสาน วังสวนกล้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lens plus saline solution
Http://www.free-counter-plus.com